Filtry DELBAG klasy HEPA/ULPA (H14/U15) PN-EN 1822

Filtry Delbag® s.r.o. (dawniej LVZ, GEA®, DencoHappel®, FlaktGroup®) klasy HEPA/ULPA (H14/U15) dostarczamy na zamówienie wraz z indywidualnym skantestem PN-EN 1822 wykonanym w laboratoriach producenta. Wersje z siatką aluminiową lub stalową lakierowaną, wysokiej klasy uszczelkami oraz opcjonalnie z wbudowanym laminaryzatorem. Materiał filtracyjny w postaci fałd szczelnie połączonych z ramą aluminiową za pomocą masy zalewowej. Wymiary standardowe i parametry w katalogu.

Filtry HEPA i ULPA z siatkami ochronnymi, uszczelką poliuretanową wylewaną i skantestem PN-EN 1822

 • Zastosowanie
  Tam, gdzie stawiane są ekstremalnie wysokie wymagania odnoś­nie czys­tości po­wie­t­rza; w stro­pach i ścia­nach na­wiew­nych kom­p­let­nych po­miesz­czeń czys­tych z prze­pły­wa­mi la­mi­nar­ny­mi (poz­ba­wio­ny­mi tur­bu­len­cji), w in­sta­lac­jach dla czys­tych sto­łów war­sz­ta­to­wych i ka­bin ro­bo­czych.
 • Właściwości
  Duża stabilność mechaniczna;
  separatory odległości pomiędzy fałdami bez elementów metalowych;
  laminator strumienia wypływającego po stronie powietrza czystego;
  zabezpieczenie przeciwdotykowe w postaci metalowej siatki ochronnej po stronie powietrza czystego.
 • Zakres zastosowania
  Elektronika, mikroelektronika, wytwarzanie półprzewodników, medycyna, chemia, farmacja, mikrobiologia.

 


Poniżej zestawienie najpopularniejszych filtrów klasy H14, w ramie aluminiowej 69mm , uszczelka po stronie brudnej, siatka po stronie czystej:

Filtr HEPA z siatkami ochronnymi, uszczelką poliuretanową wylewaną - w zbliżeniu

A14FA-450/AG1BR2 00457/00610/00069 H14
A14FA-600/AG1BR2 00610/00610/00069 H14
A14FA-380/AG1BR2 00762/00305/00069 H14
A14FA-670/AG1BR2 00915/00457/00069 H14
A14FA-890/AG1BR2 01220/00457/00069 H14
A14FA-1200/AG1BR2 01220/00610/00069 H14
A14FA-1500/AG1BR2 01220/00762/00069 H14
A14FA-1500/AG1BR2 01525/00610/00069 H14
A14FA-1350/AG1BR2 01830/00457/00069 H14
A14FA-1800/AG1BR2 01830/00610/00069 H14
A14FA-2260/AG1BR2 01830/00762/00069 H14

Polecamy, coraz popularniejsze i bardziej uniwersalne dla firm serwisowych wersje w pełnym wykonaniu, oznaczone symbolami AG3 - uszczelka obustronna, BR3 - siatka obustronna i L2 - laminaryzator wbudowany po stronie czystej i z załączonym wynikiem skantestu (tak jak w U15).

Zgodnie z normą PN-EN 1822 indywidualny skantest w formie wydruku dołączonego do filtra dla filtrów H14 nie jest obligatoryjny, ale nasi Klienci często zlecają wykonanie skantestu również dla filtrów H14 za dopłatą na poziomie 70-80PLN.

Dostępne szerokości ram aluminiowych [mm]: 69, 78, 90, 117.

Filtry klasy ULPA (U15) mają te same wymiary i podobne oznaczenia - symbol zaczyna się U15FA-... (zamiast A14FA-...), pozostałe parametry jak w filtrach HEPA. Skantest dla U15 i wyżej jest obligatoryjny, wydruk znajduje się w opakowaniu i jest zawsze wliczony w cenę filtra.

Wszystkie produkty Delbag® s.r.o. objęte są gwarancją producenta przez okres 24 miesięcy.


Tabela kodowa filtrów HEPA i ULPA

Filtry H14 i U15

Przykład: A14F A 600 / A G 1 BR 2 L2
A14F
U15F
Filtr klasy H14
Filtr klasy U15
                   
A
S
E
B
Głębokość instalacyjna 69mm
Głębokość instalacyjna 78mm
Głębokość instalacyjna 90mm
Głębokość instalacyjna 117mm
                   
Wydajność m3/h *)
                     
A Rama aluminiowa                    
G
F
U
Uszczelka poliuretanowa wylewana
Uszczelka płaska
Uszczelka U z bruzdą pomiarową
                   
1
2
3
po stronie brudnej
po stronie czystej
obustronnie
                   
BR
BA
siatka stalowa lakierowana
siatka aluminiowa
                   
1
2
3
po stronie brudnej
po stronie czystej
obustronnie
                   
L2 laminaryzator po stronie czystej                    

*) jeśli zamawiający nie zna wymaganej wydajności filtra prosimy wpisać XXXX .


 

Poniżej filtr H14 w ramie aluminiowej - tu wersja z siatką ochronną stalowa, lakierowaną i wbudowanym laminaryzatorem.

Filtr z siatką ochronną po stronie czystej i wbudowanym laminaryzatorem

Poniżej ten sam filtr, ale od strony "brudnej", także z siatką ochronną (w tym wypadku ułatwia bezpieczne przenoszenie). Pod siatką widać pofałdowany materiał filtracyjny i pionowe linie wylanej masy stabilizującej (11). Uszczelka poliuretanowa, wylewana, zamknięta, gwarantująca 100% szczelność pomiędzy filtrem a obudową. Dostępne także klejone uszczelki płaskie i uszczelki z bruzdą oraz wylewane uszczelki żelowe.

Filtr HEPA z siatką ochronną, uszczelką poliuretanową, wylewaną. Rama aluminiowa.

Poniżej wylewana uszczelka poliuretanowa bez łączeń w narożnikach.

Wylewana bezpośrednio na ramie uszczelka poliuretanowa bez łączeń w narożnikach