Na tej stronie przedstawiamy Państwu ogólne informacje handlowe, organizacyjne i informacyjne związane z naszą firmą i naszą ofertą.

 • Realizacja dostaw

  Kom­plek­so­we dos­ta­wy fil­trów rea­li­zu­je­my w ter­mi­nie 3-4 ty­go­dni (fil­try HEPA/ULPA 4-5 tyg. - nie­co dłu­żej, ze wzglę­du na skan­test). Dos­ta­wa z Wroc­ła­wia zgod­nie z cen­ni­kiem DHL. To­war po­sia­da opa­ko­wa­nia fab­rycz­ne, na­klej­kę z naz­wą i pa­ra­met­ra­mi o­raz oz­na­ko­wa­nie po­zyc­ji trans­por­to­wej - przy od­bio­rze pro­si­my spraw­dzić, czy prze­woź­nik sto­su­je się do za­sad trans­por­tu i czy opa­ko­wa­nie nie jest usz­ko­dzo­ne. Dos­ta­wa jest u­bez­pie­czo­na. Realizujemy także dostawy własnym transportem.
  Przy za­ma­wia­niu po­je­dyn­czych o­pa­ko­wań, czas dos­ta­wy mo­że u­lec nieznacznie wy­dłu­że­niu (łą­cze­nie ma­łych za­mó­wień w jed­ną dos­ta­wę).
 • Zamówienia

  Realizujemy zamówienia przysłane na nasz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

  Jeśli nie możesz znaleźć filtra, który spełnia wszystkie twoje wymagania, napisz do nas. Postaramy się wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Około 20% zamówień to rozwiązania nietypowe, ale w 80% udaje się wyprodukować to, czego oczekuje Klient.
  Zadzwoń: +48 603 771 034 .
  Aktualnie firma DELBAG s.r.o. nie prowadzi sprzedaży internetowej podlegającej przepisom ochrony konsumenckiej (sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych).
 • Płatności

  Proponowane ceny, to ceny wyjściowe do przeprowadzenia kalkulacji indywidualnych. Każdy Klient traktowany jest na odrębnych zasadach. Podstawowe kryteria to rodzaj towaru, czas dostawy, ilości, koszty transportu, dyscyplina płatnicza. Przy zachowanej dyscyplinie płatniczej większość podmiotów korzysta z płatności odroczonej 14-30 dni.
  Pamiętaj! Ceny i warunki dostaw zawsze podlegają negocjacjom - zapraszamy!
 • Dane rejestrowe

  Delbag s.r.o.
  Slovanská 781,46312 Liberec XXV-Vesec,Česká republika,Tel:+420 485225111,www.delbag.com
  Reg. u OR Krajského soudu v Ústí n./L.-C 42431, IČ: 075 15 910, Management Board: Howard Boyer, Vladimir Suchy
  Komerční banka, a.s., Praha, SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ42 0100 0001 1566 7690 0217 (EUR)
  Komerční banka, a.s., Praha, 115-6676890207/0100 (CZK)
  DIČ/VAT: CZ07515910